Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023- 2024 tại Trường MN Vành Khuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường MN Vành Khuyên hôm nay thứ 6 ngày 6-10-2023 tổ chức Hội Nghị Viên Chức Và Người Lao Động Năm Học 2023-2024

1.Hội nghị ngày hôm nay nêu  những chỉ tiêu năm học mới nhằm tích cực hơn trong các công việc dạy và học của giáo viên và ban lãnh đạo trong nhà trường để phấn đấu hơn cho năm học đạt được kết quả hơn năm ngoái.

2.Hội nghị cũng trao phần thưởng mà các giáo viên đã tích cực dạy và học để đạt thành tích cao của năm học 2022-2023 giúp cho năm học tiếp theo các ban lãnh đạo và giáo viên, nhân viên cố gắng phấn đấu thêm trong công việc của mình.Tích cực xây dựng môi trường học ngày càng đi lên.